Ratuj różańcem Polskę i świat

„Na koniec moje Niepokalane Serce zatryumfuje”.

Dziękujemy i co dalej?

Często pada pytanie – co dalej?
Oto co wiemy na pewno:

1. Niech każdy z nas modli się na Różańcu, regularnie i wytrwale (najlepiej codziennie). Niech ta różańcowa „misja specjalna” rozwija się na chwalę Bożą.

2. Jednym z najważniejszych wezwań Fatimy była prośba Matki Bożej o wynagradzanie za grzechy przeciw Jej Niepokalanemu Sercu, w formie nabożeństw pierwszych sobót miesiąca. W trakcie przygotowań do Różańca Do Granic bardzo mocno wzrastała w nas świadomość wagi tej prośby. Nasza modlitwa na granicach sama w sobie była narodowym nabożeństwem pierwszej soboty. Jest bardzo ważne, by praktyka „pierwszych sobót” stała się powszechna. Bardzo Was prosimy zostańcie APOSTOŁAMI NIEPOKALANEGO SERCA MARYI. Kontynuujcie udział na tych nabożeństwach, wbrew światu i wbrew wszelkim trudnościom. Zapraszajcie kolejne osoby, by rozpoczęły tę praktykę duchową. Warto podjąć konkretne zobowiązanie, na przykład – będę się modlić i do końca roku zaproszę kolejne 3 osoby. Od stycznia tak samo – będę się modlić i do końca roku zaproszę kolejne 5 osób. Wielu z nas tego dnia, 7 października po raz pierwszy wzięło udział w nabożeństwie pierwszej soboty. Przed nami jeszcze (co najmniej) 4! :)

Prosimy o modlitwę za nas organizatorów Różańca Do Granic, byśmy w pokorze, poddawali się woli Bożej i zawsze realizowali Jego wolę.

Niech nam Dobry Bóg Ojciec błogosławi! Amen

Tak na wszelki wypadek przypominamy warunki udziału w nabożeństwie wynagradzającym za grzechy przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi:


1. Należy przystąpić do spowiedź w pierwszy piątek lub pierwszą sobotę miesiąca.
Przed spowiedzią - co istotne - należy wzbudzić intencję zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. Intencję można wzbudzić podczas przygotowania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia.
Można wyspowiadać się też też wcześniej, najważniejsze aby być w stanie łaski.

2. Przyjąć Komunię św. w intencji wynagradzającej za grzechy przeciw Niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny.

3. Odmówić jedną część różańca, również w intencji wynagradzającej.

4. Odprawić przynajmniej 15 minutową medytację nad jedną lub kilkoma tajemnicami różańca.